Persondata politik

Kundeinformation
Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler SUB 88 en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
SUB 88 er såkaldt ”dataansvarlig”

Vores kontaktoplysninger er:
- SUB 88
- Vejlebakken 18. Låstrup
- 8832 Skals
- Cvr:
- Tlf. 86694878
- E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: fakturering, kontrakt mm
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.
Dine personoplysninger blive ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, SUB 88 behandler om dig:

Kundeinformation
Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler SUB 88 en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
SUB 88 er såkaldt ”dataansvarlig”

Vores kontaktoplysninger er:
- SUB 88
- Vejlebakken 18. Låstrup
- 8832 Skals
- Cvr:
- Tlf. 86694878
- E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: fakturering, kontrakt mm
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.
Dine personoplysninger blive ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, SUB 88 behandler om dig:

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Schrøder web ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at SUB 88 ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os